Szkolenia w ramach projektu RELEASE

11 marca 2024

Na przełomie lutego i marca w Poznaniu i Warszawie odbyły się szkolenia w ramach projektu RELEASE pt. „Tymczasowe aresztowanie i jego alternatywy. Dobre praktyki stosowania środków zapobiegawczych”. W spotkaniach uczestniczyli prokuratorzy, obrońcy i sędziowie. Uczestnicy dyskutowali m.in. o przesłankach stosowania tymczasowego aresztowania i skuteczności nieizolacyjnych alternatyw, wskazując również na braki w krajowym katalogu środków zapobiegawczych. Szkolenia prowadzili: sędzia (Maciej Gruchalski), obrońcy (dr Piotr Karlik i dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska), przedstawiciele Fundacji Court Watch Polska (Bartosz Pilitowski i Zofia Branicka), a także zespół projektowy. Ożywiona dyskusja i wymiana praktyk trwały w obu miastach do późnych godzin popołudniowych.

Unijny projekt RELEASE (Reducing the Excessive Usage of Pre-trial Detention via Harmonisation & Support to Alternatives), finansowany przez Komisję Europejską, jest reakcją na rosnącą liczbę tymczasowych aresztowań w Unii Europejskiej. Jednym z celów projektu jest analiza środków alternatywnych do tymczasowego aresztowania, połączona z krajową i międzynarodową wymianą dobrych praktyk w ich stosowaniu. Szkolenia krajowe zorganizowano we wszystkich państwach-członkach konsorcjum. Kolejne wydarzenie, tym razem o zasięgu międzynarodowym, odbędzie się w maju br. na naszym Wydziale.

Projekt realizują dr Martyna Kusak, dr Karolina Kiejnich-Kruk i mec. Kinga Krężel.