Pierwszy grant NPRH realizowany na Wydziale

12 marca 2024

Z przyjemnością informujemy, że prof. UAM dr hab. Piotr Pilarczyk z Zakładu Badań nad Ustrojem Państwa otrzymał dofinansowanie projektu badawczego pt. „Protokoły Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego – edycja źródłowa” w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH), w module Dziedzictwo Narodowe.
Celem trwającego cztery i pół roku projektu o budżecie prawie 0.5 mln zł jest naukowe opracowanie protokołów posiedzeń Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego z lat 1810-1811. Zamierzonym efektem jest publikacja czterech odrębnych monografii w postaci edycji tekstów źródłowych. Książki te charakteryzować się będą użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, zwłaszcza humanistycznych i społecznych. Zgodnie bowiem z zasadami konkursu realizowany projekt tworzy podstawy do dalszych badań nad zagadnieniami istotnymi dla polskiego dziedzictwa kulturowego.