Europejski program studiów magisterskich w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji (E.MA)

12 marca 2024

EUROPEAN MASTER’S DEGREE IN HUMAN RIGHTS & DEMOCRATISATION – EUROPEJSKI PROGRAM STUDIÓW MAGISTERSKICH W DZIEDZINIE PRAW CZŁOWIEKA I DEMOKRATYZACJI (E.MA)

E.MA to unikalny, o najwyższym prestiżu, program magisterski, w trakcie którego studenci mają sposobność prowadzenia studiów nad teorią i praktyką praw człowieka. Program jest realizowany już od ponad 20 lat w Wenecji i na 43 uniwersytetach Unii Europejskiej, a także podczas misji w terenie. Program E.MA oferuje możliwość poznania praw człowieka, procesów demokratycznych i stosunków międzynarodowych z perspektywy prawa, politologii, historii, antropologii i filozofii.

W trakcie pierwszego semestru odbywanego w Wenecji, studenci biorą udział w zajęciach prowadzonych przez wybitnych uczonych i ekspertów z całego świata oraz funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, OBWE, Rada Europy czy Unia Europejska.

Po ukończeniu pierwszego semestru w wielokulturowym środowisku, uczestnicy programu przenoszą się do jednego z europejskich uniwersytetów, gdzie przygotowują pracę dyplomową.

 

Studia E.MA wieńczy wyjątkowy w skali światowej, Europejski Tytuł Master Magisterski w dziedzinie Praw Człowieka i Demokratyzacji przyznawany obecnie wspólnie przez 7 uniwersytetów.

 

Najlepsi absolwenci mogą liczyć na prestiżowe staże w biurze delegacji Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej przy ONZ w Genewie i w Nowym Jorku. Innym wyróżniającym się laureatom programu E.MA oferowane są praktyki w instytucjach Unii Europejskiej, Rady Europy, OBWE oraz w znaczących międzynarodowych organizacjach pozarządowych.

 

Program E.MA jest organizowany przez Global Campus of Human Rights, a w Polsce jest koordynowany przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Poznańskim Centrum Praw Człowieka. Global Campus of Human Rights (GC) to największa organizacja uniwersytetów na świecie – 100 uniwersytetów działających w 7 Programach Edukacyjnych na całej kuli ziemskiej.

 

Szczegółowe dane oraz formularz zgłoszenia znajdą Państwo na stronach internetowych: sieci E.MA oraz GC. Dalsze informacje: Sekretarz Programu w Polsce – Pani mgr Beata Zięba -Zienkiewicz: email: bazie@amu.edu.pl tel. 61 829 4233, Zakład Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych UAM.

 

Zgłoszenia do uczestnictwa w tegorocznym programie należy dokonać bezpośrednio do GC   https://www.gchumanrights.org/ema 

 W razie problemów proszę pisać na activities@gchumanrights.org albo dzwonić +39 041 2720927

Natomiast osoby z Unii Europejskiej i nieubiegające się o stypendium mogą nadsyłać zgłoszenia do 16 kwietnia 2024 r.