Symulacje rozpraw zorganizowane przez członków Koła Naukowego Prawa Procesowego Cywilnego UAM

8 maja 2024

W dniu 30 kwietnia 2024 roku w sali sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły się symulacje rozpraw, w których uczestniczyli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy prawniczej, którzy wcielili się w role uczestników procesu cywilnego: sędziów, ławników, radców prawnych, adwokatów, stron procesu oraz świadków. Wszyscy z zaangażowaniem wcielali się w swoje role. Zajęcia zorganizowali członkowie Koła Naukowego Prawa Procesowego Cywilnego UAM.