Wyniki konkursu Study@research

8 maja 2024

W dniu 6 maja 2024 r. rozstrzygnięta została kolejna, IX edycja konkursu na finansowanie badań studenckich: Study@research. Komisja konkursowa zakwalifikowała do finansowania aż 7 projektów naukowych przygotowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji.

Nagrodzone projekty to:

  • „Rola samorządu zawodowego lekarzy w sprawowaniu pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu” (zespół: Julia Balewska, Marta Walkowiak, Filip Niewiadomski, Jakub Edmund Bosy; opiekun naukowy: prof. dr hab. Joanna Haberko)
  • „Teoretyczne i praktycznoprawne aspekty fałszerstw na rynku dzieł sztuki w kontekście zabytkowych mebli” (kierownik projektu: Jacek Gramza, opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Wojciech Szafrański)
  • „Audyty krajobrazowe – aspekty prawne i praktyczne” (kierownik projektu: Renata Kamińska, opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Maciej Kruś)
  • „Cyfryzacja administracji – ochrona danych osobowych w sektorze publicznym” (zespół: Natalia Mikołajczak, Natalia Wasiak, opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Lucyna Staniszewska)
  • „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w ramach czynności związanych ze ściganie karnym” (zespół: Joanna Nowaczyk, Anna Przybylska; opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Barbara Janusz-Pohl)
  • „Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w badaniach kryminalistycznych anonimów” (kierownik projektu: Julia Olejniczak; opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Szymon Matuszewski)
  • „Prawne i finansowe aspekty ochrony odmian roślin w Polsce i Wielkiej Brytanii” (kierownik projektu: Maria Skrocka; opiekun naukowy: Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń)

Laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Konkurs Study@Research jest konkursem organizowanym w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” skierowanym do studentów I roku studiów drugiego stopnia oraz IV roku studiów jednolitych magisterskich.

Laureaci otrzymują dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych dla projektów indywidualnych oraz do 10 tysięcy złotych dla projektów zespołowych. Granty pozwalają na sfinansowanie m.in. zakupu pomocy naukowych, udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach naukowych, kosztów publikacji artykułu, a także przewidują honoraria za włożony wysiłek badawczy. Kolejna edycja konkursu zostanie ogłoszona 14.10.2024 r.

Więcej informacji na temat konkursów skierowanych do studentów znajduje się na stronie: https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie