Seminarium w Budapeszcie

8 maja 2024

W dniach od 29 kwietnia 2024 r. do 3 maja 2024 r. ośmioro studentek i studentów naszego Wydziału razem z prof. Wojciechem Piątkiem uczestniczyło w seminarium prawnoporównawczym z zakresu sądownictwa administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu ELTE w Budapeszcie. W wydarzeniu tym wzięli także udział studenci węgierscy razem z prof. Krisztiną Rozsnyai oraz niemieccy, łącznie z prof. Meinhardem Schröderem z Wydziału Prawa w Pasawie. Przedmiotem analizy były takie zagadnienia jak struktura sądownictwa administracyjnego, w tym organizacja administracji sądowej, prawo do sądu, ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz szybkość postępowania. Oprócz zajęć seminaryjnych uczestnicy spotkali się z sędzią węgierskiego Sądu Najwyższego (Kuria) oraz zwiedzili miejscowy parlament. Nie zabrakło także czasu na integrację oraz rozmowy o dalszej współpracy naukowej.