Sukces studentów Wydziału Prawa i Administracji w konkursach ID-UB

17 grudnia 2021

Z radością informujemy, że dwójka studentów WPiA znalazła się na liście laureatów konkursów VI edycji BESTStudentGRANT I edycji ADVANCEDBestStudentGRANT.

Pani Zofia Ziółek – studentka I roku stacjonarnego prawa otrzymał dofinansowanie na realizację projektu: Prawa przyrody w Konstytucji Republiki Ekwadoru – kulturowy ewenement czy prekursorstwo we światowym prawodawstwie? (BESTStudentGRANT)

Pan Paweł Drozdowski – student II Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISHIS) na kierunku wiodącym prawo otrzymał dofinansowanie na realizację projektu zespołowego: Jak myśleć zgodnie z prawem? Myślenie jako zachowanie prawnie unormowane (ADVANCEDBestStudentGRANT).

Serdecznie gratulujemy!

Więcej na temat konkursów na projekty naukowe dla studentów można znaleźć tutaj