Spotkanie z cyklu „Z perspektywy absolwenta”

16 grudnia 2021

10.12.2021 r. studenci wspólnego kierunku polsko-niemieckich studiów prawniczych już po raz czwarty wzięli udział w spotkaniu on-line (MS Teams) z cyklu „Z perspektywy absolwenta”. Tym razem gościem cyklu była pani Alicja Chytła, doradczyni wiceprezesa Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) w Luksemburgu. Głównym tematem spotkania było pytanie: „Czy praca w instytucjach europejskich jest dla mnie?”.

 

Pani Alicja swoje pierwsze akademickie doświadczenia zbierała na kierunku dziennikarstwo we Wrocławiu. Zainteresowana ofertą EUV oraz UAM opuściła rodzinny Wrocław, przenosząc się również nad Odrę, gdzie rozpoczęła wspólne studia prawnicze. W trakcie rozmowy wspominaliśmy zarówno życie studenckie, zarówno w Domach Studenckich w Słubicach z jego Klubem Studenckim „Witkacy”, jak i specyfikę zajęć prowadzonych przez wykładowców z Polski oraz Niemiec. 

Pani Alicja opowiedziała studentom wspólnych studiów prawniczych, że choć jej studia nie przebiegały wedle z góry ustalonego scenariusza, z perspektywy czasu niezwykle ważne okazało się zaangażowanie w inicjatywy studenckie. Szczególnie znaczenie dla naszego gościa miała aktywność w ramach grupy ELSA na Viadrinie, której Pani Alicja była pierwszą polską przewodniczącą jako studentka prawa.

Podkreślała przy tym, że wyzwanie jakiemu musiała sprostać, intensywnie ucząc się języka niemieckiego jeszcze na początku studiów na EUV/UAM, ułatwiło jej późniejszą decyzję, by rozpocząć naukę języka francuskiego w ramach kursów uniwersyteckich. Już w trakcie studiów Pani Alicja skorzystała z możliwości odwiedzenia wielu instytucji UE podczas wydarzeń organizowanych przez ELSA. Swoje zainteresowania tematyką europejską rozwinęła podczas programu Erasmus, po III  roku studiów, decydując się w Instytucie Nauk Politycznych, Sciences Po w Paryżu. 

Pani Alicja ukończyła studia prawnicze (uzyskując tytuł magistra prawa), ale także program LL.M. oferowany przez EUV. Zanim rozpoczęła karierę zawodową, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu polityki europejskiej na Instytucie Nauk Politycznych w Strasburgu. Takie interdyscyplinarne doświadczenia pozwoliły jej wybrać ścieżkę, którą określiła jako „nietypowo prawnicza kariera dla prawnika”. Jeszcze przed pracą w EBI, nasz gość zdobywał doświadczenie zawodowe w Komisji Europejskiej – najpierw w Przedstawicielstwie Komisji w Warszawie, a potem w głównej siedzibie w Brukseli, w Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych.

Studenci uczestniczący w spotkaniu pytali Panią Alicję o wskazówki dotyczące praktyk oraz ubiegania się o pracę w instytucjach europejskich. Odpowiadając, przedstawiła bliżej instytucję, którą dzisiaj reprezentuje, czyli Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), będący częścią grupy EBI.

Nasz gość podkreślił, że EBI oferuje zarówno programy staży (praktyk) dla studentów jak i absolwentów różnych kierunków studiów. Mogą być one realizowane zarówno w centrali banku w Luksemburgu, ale także biurach zewnętrznych działających w Europie, w tym państwach członkowskich UE (np. w Warszawie), ale także Azji i Afryce. 

Spotkanie z Panią Alicją Chytłą dostarczyło naszym studentom licznych przykładów możliwości, jakie stwarzają im wspólne polsko-niemieckie studia prawnicze, szczególnie z uwagi na międzynarodowe doświadczenia, które można zdobywać już od pierwszych zajęć w transgranicznym środowisku uniwersyteckim. Pozwalają one budować swoją przyszłość zawodową i osiągać sukcesy, zarówno w kraju, jak i za granicą.