Nagroda III Stopnia w Konkurieu dla studentów na najlepszą glosę do wyroku NSA, WSA, TK albo TSUE w sprawach podatkowych zapadłego w latach 2020-2021

20 grudnia 2021

Z przyjemnością informujemy, że studenci IV roku kierunku prawo, Pani Kinga Kozłowicz wraz z Panem Filipem Borowiczem, seminarzyści Pana prof. dr. hab. Andrzeja Gomułowicza z Zakładu Prawa Finansowego, otrzymali Nagrodę III Stopnia za przedstawienie Glosy do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2020 r., I FSK 2064/17. Konkurs dla studentów na najlepszą glosę do wyroku NSA, WSA, TK albo TSUE w sprawach podatkowych zapadłego w latach 2020-2021, prezentowany był w ramach XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla studentów pt. Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych, a zorganizowany został przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego wraz z firmą Crido. 

Serdecznie gratulujemy!