Staż naukowy dr. Michała Krotoszyńskiego na Uniwersytecie w Toronto

27 września 2022

W drugiej połowie września dr Michał Krotoszyński odbył dziesięciodniowy staż naukowy na Uniwersytecie w Toronto. W trakcie pobytu dr Krotoszyński wygłosił wystąpienie dla pracowników tamtejszego Wydziału Prawa – na temat analogiczny, co w trakcie niedawnego pobytu w Syracuse – oraz prowadził badania poświęcone teoretycznym podstawom sprawiedliwości tranzycyjnej. Opiekunem stażu był prof. David Dyzenhaus.