Homini Vere Academico dla prof. Łączkowskiego

28 września 2022

Mamy przyjemność poinformować, że 27 września br. w Gabinecie Rektora Collegium Minus rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska wręczyła medal Homini Vere Academico Panu Profesorowi Wojciechowi Łączkowskiemu jako wyraz uznania za ofiarną i wieloletnią pracę na rzecz Uniwersytetu.

Profesor Łączkowski jest wybitym prawnikiem o wielkim dorobku naukowym, zwłaszcza w sferze prawa finansowego, pełnił funkcje dziekana Wydziału Prawa i Administracji, prorektora UAM, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej i członka Rady Polityki Pieniężnej.

Słowa podziękowania za lata działalności na naszym Wydziale skierował również dziekan prof. dr hab. Tomasz Nieborak, uczeń Profesora Łączkowskiego. Podkreślał wiedzę, osobowość Pana Profesora, zasady i wartości, które wyznaje, a w szczególności: szacunek, otwartość na drugiego człowieka, tolerancję, poszukiwanie prawdy, zaufanie, partnerstwo, przyzwoitość i skromność, dostrzeganie dobra i zarażanie nim, a także poczucie humoru. Wszystko to sprawia, że Pan Profesor jest osobą wyjątkową, a w czasach braku stabilności pozwala nam wierzyć w drugiego człowieka oraz sens wysiłków podejmowanych na rzecz budowy dobra wspólnego.

Profesor Łączkowski, odbierając medal, nie krył wzruszenia. Dziękował wszystkim obecnym na uroczystości.

Na koniec zacytował wiersz Tadeusza Różewicza „Czas na mnie”:

więc to już
wszystko
mamo

tak synku
to już wszystko

a więc to tylko tyle

tylko tyle

więc to jest całe życie

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!