Prof. Hartmut Bauer z Uniwersytetu w Poczdamie z Medalem za zasługi dla UAM

27 września 2022

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 23 września br. podczas XXII Niemiecko – Polskiego Kolokwium Prawników-Administratywistów Pani Rektor prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska wręczyła Profesorowi Hartmutowi Bauerowi Medal Za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Medal za zasługi dla UAM jest wyrazem uznania za wieloletnią współpracę z Uniwersytetem. Przyznawany jest m. in. inicjatorom i pionierom współpracy międzyuczelnianej oraz osobom, które mają szczególny wkład w rozwój kapitału naukowego uczelni. Senat Uniwersytetu przyznał go prof. Hartmutowi Bauerowi na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2020 r.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!