Rozstrzygnięcie konkursu PFRON „Otwarte Drzwi”

21 grudnia 2022

W XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu PFRON ,,Otwarte Drzwi” wzięli udział autorzy 14 rozpraw doktorskich i 28 prac magisterskich oraz 1 projekt koła naukowego. Tematem badawczym zgłaszanych na konkurs prac jest niepełnosprawność w wymiarach: zdrowotnym, zawodowym i społecznym, a także rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym.

W zakresie prac doktorskich w kategorii rehabilitacja społeczna i zawodowa, wyróżnienie otrzymała absolwentka naszego Wydziału dr Filina Sztandera-Barełkowska za pracę pt. „Opieka nad osobą pełnoletnią – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”.

Pani Doktor serdecznie gratulujemy!

Rozstrzygnięcie konkursu PFRON „Otwarte Drzwi” – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych