Kolejna edycja kalendarza „12 Lekcji o Konstytucji”

21 grudnia 2022
Po rocznej przerwie kalendarz z serii „12 Lekcji o Konstytucji” powraca! Kalendarz zawiera cykl wyjątkowych infografik o tematyce konstytucyjnej oraz przedstawionych na odwrocie opisów wskazujących na istotę każdej z ilustrowanych gwarancji praw jednostki. Na nadchodzący 2023 r. są to m.in.: prawa mniejszości narodowych, nieprzedawnianie zbrodni wojennych, ochrona praw rodzicielskich, ochrona praw dziecka, Rzecznik Praw Dziecka, ochrona konsumentów, użytkowników i najemców, prawo do odszkodowania za bezprawne działanie organów państwa czy prawo do pomocy Rzecznika Praw Obywatelskich.
Jest to już IV edycja kalendarza (poprzednie dotyczyły, w 2018 r. – „Wolności i praw osobistych”; 2019 r. – „Praw podstawowych i politycznych”, oraz w 2021 r. – „Praw podstawowych jednostki”). Opisanych zostało w nich i przedstawionych graficznie łącznie 48 gwarancji konstytucyjnych.
„12 lekcji o Konstytucji. Prawa Fundamentalne” to projekt edukacyjny, który powstał dzięki współpracy artystów graficzek i grafików z Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu  – pod kierunkiem prof. UAP dr hab. Lucyny Talejko-Kwiatkowskiej i dr Agata Kulczyk z Pracowni Grafiki Informacyjnej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz prawniczek i prawników – pod kierunkiem prof. dra hab. Pawła Wilińskiego z naszego Wydziału.
Kalendarz opublikowało wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i przekazany zostanie on w celach edukacyjnych m.in. szkołom oraz osobom zajmującym się edukacją prawną.