Publikacja naukowa „Państwo wobec religii. Teraźniejszość i przeszłość”

25 stycznia 2022

Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego, działające przy Zakładzie Badań nad Ustrojem Państwa WPiA UAM informuje, że nakładem wydawnictwa ArchaeGraph ukazała się publikacja naukowa „Państwo wobec religii. Teraźniejszość i przeszłość”.

 

Stanowi ona pokłosie konferencji naukowej „Relacje państwo – Kościół Katolicki w RP i ich wielopłaszczyznowy charakter”, która odbyła się 23 stycznia 2021 roku. Monografia pod redakcją prof. UAM dra hab. Maksymiliana Stanulewicza i członków zarządu Koła – Emila Plewy i Cezarego Linowskiego to liczący ponad 650 stron zbiór 36 artykułów naukowych, zgrupowanych w pięć bloków tematycznych, dotyczących kolejno: kwestii wolności sumienia i wyznania, zagadnień ustrojowych, administracyjnoprawnych, karnoprawnych, a także aspektów historycznych.

Opracowania dotyczącą zarówno relacji państwowo-kościelnych, jak i historii kościołów/wyznań czy wreszcie konkretnych zagadnień prawnych dotyczących styku państwa, prawa i religii. Recenzentami pracy byli Profesorowie Marek Krzymkowski i Przemysław Krzywoszyński.