XXVIII Debata Akademicka: Polska w Unii Europejskiej, Unia Europejska w Polsce

26 stycznia 2022

24 stycznia 2022 r. odbyła się XXVIII Debata Akademicka pt. „Polska w Unii Europejskiej, Unia Europejska w Polsce”. Spotkanie w formie online transmitowane zostało na kanale YouTube Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, https://www.youtube.com/watch?v=kMCG6GCxWMM

·  Nasz Wydział reprezentowała Pani prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska – Kierownik Zakładu Prawa Europejskiego, kierownik studiów „European Legal Studies”

Paneliści podjęli następujące zagadnienia:

  1. Integracja nie może być sprowadzona tylko do wymiaru finansowego. Dlaczego politykom bardzo trudno wyjść poza propagandowy schemat („wszystko mamy dzięki UE” lub „tracimy na obecności w UE”)? Gdzie popełniamy błąd, gdy mówimy i piszemy o polsko-unijnych relacjach?
  2. Na ile obecny stan relacji Polska – UE  jest groźny dla naszej przyszłości w zjednoczonej Europie?  Czy oprócz propagandowych haseł, mamy wizję naszej obecności w unijnych strukturach?
  3.  W jakim kierunku powinny pójść reformy europejskiej wspólnoty? Jakie muszą być spełnione warunki, aby w tej wizji mocno zaistniała – mimo ostrego konfliktu – polska wizja zjednoczonej Europy?

Paneliści:

  • dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, prof. UAM,
  • prof. dr hab. Zbigniew Czachór,
  • dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP,
  • dr hab. Filip Kaczmarek, prof. UEP,

Moderator: dr Krzysztof Gołata, UEP