Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej Pani mgr Jolanty Kosteckiej pt. „Ikonograficznoprawne aspekty malarstwa Jana Matejki w świetle założeń historycznej szkoły prawa”

28 listopada 2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 13.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej – w sali 1.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych Pani mgr Jolanty Kosteckiej pt. „Ikonograficznoprawne aspekty malarstwa Jana Matejki w świetle założeń historycznej szkoły prawa”

Publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 8 grudnia 2023 r. do godz. 12.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl

Promotor rozprawy: dr hab. Andrzej Gulczyński, prof. UAM