Przedstawiciele Wydziału w Komitecie Nauk Prawnych PAN

27 listopada 2023

W dniu 24 listopada 2023 roku zakończyły się wybory do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Zgodnie z „Regulaminem trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych” przyjętym uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk nr 52/2023 z dnia 26 września 2023 r., wybory zostały przeprowadzone do 71 Komitetów Naukowych, w tym Komitetu Nauk Prawnych PAN.

Mamy przyjemność poinformować, iż w skład Komitetu Nauk Prawnych PAN weszli prof. dr hab. Wojciech Dajczak oraz prof. dr hab. Paweł Wiliński.

Panom Profesorom serdecznie gratulujemy!