Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej Pana mgr. Marka Rucińskiego pt. „Przejęcie spółki dominującej przez spółkę zależną (połączenie odwrotne)”

26 października 2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 listopada 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej – w sali 3.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych Pana mgr. Marka Rucińskiego pt. „Przejęcie spółki dominującej przez spółkę zależną (połączenie odwrotne)”
W celu zapewnienia bezpiecznych warunków i ograniczenia ryzyka zachorowania w okresie zagrożenia epidemicznego publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 10 listopada 2022 r. do godz. 12.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl
Promotor rozprawy: dr hab. Leopold Moskwa, prof. UAM