Porozumienie o współpracy w zakresie organizacji „Programu staży studenckich w Sądzie Okręgowym w Poznaniu dla studentów kierunku: prawo”

26 października 2022

25 października 2022 r. podpisane zostało Porozumienie o współpracy w zakresie organizacji „Programu staży studenckich w Sądzie Okręgowym w Poznaniu dla studentów kierunku: prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu”. Celem Programu jest praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu, w szczególności poprzez stworzenie możliwości praktycznego stosowania prawa (cywilnego, karnego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, procedury cywilnej i karnej), poznanie organizacji i sposobu funkcjonowania sądu oraz umożliwienie studentom bezpośredniego kontaktu z sędzią i prowadzonymi przez niego sprawami. Staże organizowane w ramach Programu odbywać się będą w pionach: pion cywilny, pion karny, pion gospodarczy oraz pion pracy i ubezpieczeń społecznych. Plan stażu będzie indywidualnie ustalany przez patrona.

Długoterminowe nieodpłatne staże studenckie w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.