Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej Pana mgr. Marcina Waszaka pt. „Publicznoprawna reglamentacja działalności w zakresie urządzania gier hazardowych a prawne gwarancje wolności działalności gospodarczej”

19 maja 2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej – w sali 3.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych Pana mgr. Marcina Waszaka pt. „Publicznoprawna reglamentacja działalności w zakresie urządzania gier hazardowych a prawne gwarancje wolności działalności gospodarczej”

Publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 7 czerwca 2023 r. do godz. 12.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Eryk Kosiński

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Monika Urbaniak