Dr Maria Jędrzejczak powołana na członka Rady Naukowej Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych

19 maja 2023

W dniu 22 maja 2023 r. dr Maria Jędrzejczak uczestniczyła w uroczystej inauguracji Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Instytut został powołany we współpracy i pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest to jedna z inicjatyw UODO związana z 5-leciem funkcjonowania RODO.

Intencją twórców Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych jest, aby był to główny ośrodek w Polsce zajmujący się ochroną danych skupiający w Radzie Naukowej czy Grupach Roboczych Instytutu najlepszych specjalistów w tej dziedzinie.

W skład Rady Naukowej Instytutu powołano 17 specjalistów z całej Polski. Wśród nich znalazła się dr Maria Jędrzejczak, która odebrała akt powołania z rąk Jakuba Groszkowskiego, Wiceprezesa UODO oraz honorowego Prezesa Instytutu. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/138/2721.