Conference on Innovation and Communication Law

19 maja 2023

W dniach 11-12 maja 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbyła się 13 edycja międzynarodowej konferencji z cyklu Conference on Innovation and Communication Law (CICL). Temat tegorocznego wydarzenia brzmiał: Marketplace for innovation, technologies and ideas – roles and responsibilities.

Organizatorami tego wydarzenia byli przedstawiciele Zakładu Prawa Europejskiego, prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, prof. UAM dr. hab. Rafał Sikorski oraz prof. UAM dr. hab. Jakub Kępiński z Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Konferencja odbyła się pod patronatem Urzędu Patentowego, Prezydenta Miasta Poznania oraz fundacji Centrum Cyfrowe, a także władz rektorskich.

Na konferencji wystąpiło renomowane grono eksperckie z całego świata – zarówno naukowcy jak i praktycy, przedstawiając wyniki swoich badań przede wszystkim w obszarze prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii. Wiele uwagi poświęcono najnowszym wyzwaniom wynikającym ze zintensyfikowanego w ostatnim czasie rozwoju sztucznej inteligencji. Prelegenci w swoich wystąpieniach wskazali szanse i ryzyka, które należy identyfikować na współczesnych rynkach, wobec których również należy dostosować obowiązujące ramy prawne. Dzięki licznie obecnemu międzynarodowemu gronu specjalistów udało się uchwycić globalne kierunki rozwojowe polityki ochrony własności intelektualnej, ale także prawa nowych technologii oraz prawa konkurencji. Konferencję otworzyła Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej dr Martyna Kusak, krótkie wprowadzenie do tematyki konferencji przedstawiła mecenas Agnieszka Krzyżowska reprezentująca Okręgową Radę Adwokacką, partnera konferencji. W ramach konferencji odbyło się łącznie 10 paneli, w tym dwie sesje równoległe, a każdy dzień wieńczył panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych przedstawicieli biznesu i instytucji kultury.

Punktem kluczowym pierwszego dnia konferencji był wykład dr. hab. Wojciecha Wiewiórowskiego – Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, który przybliżył perspektywę regulacyjną ochrony danych w Unii Europejskiej. Profesor Wiewiórowski omówił aktualne problemy związane z regulowaniem ochrony danych na potrzeby AI, a także przyszłe wyznawania dla prawodawcy unijnego.

Drugi dzień obrad otworzyło wystąpienie prof. INP PAN dr hab. Krystyny Kowalik-Bańczyk, która obecnie pełni funkcję przewodniczącej siódmej izby Sądu Unii Europejskiej. W trakcie wykładu przedstawiono problemy  tzw. “strażników dostępu” w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości w kontekście zmian wprowadzonych przez Akt o rynkach cyfrowych (DMA). Prof.  Kowalik-Bańczyk spotkała się również ze studentami prawa i prawa europejskiego, udzielając wykładu pt. “Sąd Unii Europejskiej – Rola i kompetencje”.

Konferencja zakończyła się  sukcesem. Świadczą o nim zarówno wystąpienia wybitnych ekspertów z całego świata, jak i przyjazna i profesjonalna atmosfera dyskusji na forum jak i w kuluarach czy podczas spotkań przy kolacji.

Konferencję zorganizowano dzięki wsparciu:

  • partnerów honorowych:
partnerzy honorowi
  • partnerów:
partnerzy