Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej Pana mgr. Dawida Walczaka pt. „Realizacja swobody testowania przy wykorzystaniu testamentu elektronicznego. Stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”.

23 października 2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 listopada 2023 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej – w sali 1.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych Pana mgr. Dawida Walczaka pt. „Realizacja swobody testowania przy wykorzystaniu testamentu elektronicznego. Stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”.

Publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 6 listopada 2023 r. do godz. 9.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Joanna Haberko