UAM i Wydział w sieci UNESCO UNITWIN „Culture in Emergencies”

23 października 2023

Wkrótce powstanie sieć UNESCO UNITWIN „Culture in Emergencies” (https://www.unesco.org/en/unitwin). Jest to pierwsza tego typu sieć na świecie odnosząca się do kwestii ochrony dziedzictwa kultury w zagrożeniu.

 

Mamy przyjemność poinformować, iż wniosek dwóch instytucji, które będą współprowadzić sieć (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Techniczny w Sydney) został pozytywnie rozpatrzony przez UNESCO. Projekt będzie realizowany na i przy wsparciu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Ze strony Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zespole znajdują się dr Alicja Jagielska-Burduk (koordynator) oraz prof. UAM dr hab. Wojciech Szafrański (Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego). Ze strony Uniwersytetu Technicznego Sydney koordynatorką projektu będzie prof. Ana Vrdoljak.

 

W skład sieci wejdą następujące instytucje: Berkeley University, Institute of European Studies, UNESCO Regional Office for the Pacific States, Jumbunna Institute for Indigenous Education and Research, University of Technology Sydney, Mexican Center of Uniform Law, African Institute of International Law, Arab Regional Centre for World Heritage.

 

Do zadań sieci UNESCO UNITWIN „Culture in Emergencies” należeć będzie:

  • prowadzenie badań nad rolą kultury, skuteczną ochroną dziedzictwa kulturowego i ochroną różnorodności kulturowej w sytuacjach kryzysowych, w tym w konfliktach i katastrofach wynikających z zagrożeń naturalnych i spowodowanych przez człowieka, w celu promowania pokoju i zrównoważonego rozwoju,
  • badanie i analiza w zakresie ochrony, odbudowy dziedzictwa kulturowego i budowania odporności społeczeństw,
  • aktywne wspieranie wdrażania prawnych i pozaprawnych narzędzi związanych z dziedzictwem kulturowym i różnorodnością kulturową w kontekście gotowości, ochrony oraz odbudowy w sytuacjach kryzysowych.