Pracownicy Wydziału wyróżnieni srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit”

20 października 2023

W dniu 19 października w siedzibie Wydziału Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król wręczył srebrne Medale Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit” (Praca wszystko zwycięża). Wyróżnienie za krzewienie idei pracy organicznej, będące wyrazem uznania dla działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej, przyznane zostało prof. Andrzejowi Gomułowiczowi, prof. Tadeuszowi Gadkowskiemu, prof. Tomaszowi Nieborakowi oraz prof. Adamowi Olejniczakowi.
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest obywatelską organizacją środowiskową wielkopolskich naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów, reprezentujących wspólne wartości patriotyczne, poszanowanie tradycji narodowej i wartości pracy organicznej.