Profesor Wojciech Szafrański w Polskim Komitecie ds. UNESCO

20 września 2022

Z przyjemnością, informujemy, że Pan prof. UAM dr hab. Wojciech Szafrański został powołany do Polskiego Komitetu ds. UNESCO instytucji działającej w ramach funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), założonej w 1956 r. Do jego głównych zadań należy zapewnienie dialogu pomiędzy instytucjami UNESCO, a polskimi instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, jak również wdrażanie na obszarze Polski międzynarodowych programów prowadzonych przez UNESCO. Komitet jest organem doradczym Rady Ministrów RP i koordynuje działania instytucji UNESCO z działaniami polskich instytucji rządowych.

Serdecznie gratulujemy!