dr Michał Gałęski laureatem konkursu Miniatura 6

19 września 2022

Z radością informujemy, że dr Michał Gałęski z Zakładu Prawa Karnego WPiA otrzymał dofinansowanie do swojego projektu badawczego „Odpowiedzialność karna pracownika do spraw zgodności w niemieckim prawie karnym” w konkursie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 6.  W ramach projektu planowana jest między innymi kwerenda badawcza w Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law we Fryburgu.