Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Evidentiary Procedure in Civil Law and Common Law Systems– Challenges and Pitfalls”.

19 września 2022

W ramach projektu „The Effective Justice – International and Comparative Approaches” prowadzonego przez Prof. UAM dr. hab. Barbarę Janusz-Pohl oraz Prof. Daniele Vicoli z Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università Studi di Bologna, 27 września br. na platformie Google Meet odbędzie się międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Evidentiary Procedure in Civil Law and Common Law Systems– Challenges and Pitfalls”. Prelegentami będą reprezentanci 4 różnych ośrodków naukowych: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Sapienza Università di Roma oraz University of Lisbon. W swych wystąpieniach prelegenci odniosą się do kwestii związanych ze szczegółowymi zagadnieniami z zakresu postępowania dowodowego zarówno w systemach Civil Law, jak i systemach Common Law. Ponadto szczególna uwaga zostanie poświęcona takim instytucjom istniejącym na poziomie krajowym, które mogą stanowić przykład dla innych systemów prawnych. Podczas seminarium prelegenci skupią się na takich zagadnieniach, jak mechanizmy weryfikacji czynności dowodowych, wykorzystywanie oprogramowań szpiegowskich czy też technologii Deepfake.

Więcej informacji o planowanych seminariach, obszarach badawczych i wykonawcach projektu dostępnych jest na stronie internetowej: https://www.effective-justice.com. Zachęcamy do udziału w wydarzeniu oraz zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: amu.ejseminar@gmail.com w celu uzyskania linku do spotkania.