Pracownicy naszego Wydziału przygotują dla FRA podręcznik dotyczący cyberprzestępczości

15 kwietnia 2024

Z przyjemnością informujemy, że dr Martyna Kusak i dr Łukasz Szoszkiewicz wygrali przetarg Agencji Praw Podstawowych UE (the European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) dotyczący sporządzenia podręcznika związanego z cyberprzestępczością i prawami podstawowymi.

Projekt prowadzony wspólnie przez FRA i Radę Europy zmierza do opracowania „Handbook on European law relating to cybercrime and fundamental rights”, który wpisuje się w serię podręczników Agencji. Publikacja ma ułatwiać stosowanie prawa UE i Rady Europy
w sprawach związanych z cyberprzestępczością, dowodami elektronicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem roli praw podstawowych. Oferta złożona przez pracowników naszego Wydziału została najwyżej oceniona z uwagi na kompetencje zespołu oraz przyjętą metodologię.

Podręczniki FRA są tłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE i używane jako oficjalna interpretacja prawa unijnego. Są szeroko wykorzystywane przez praktyków, a także środowiska naukowe i organizacje pozarządowe na poziomie krajowym i europejskim.

W projekcie uczestniczyć będą również dr Karolina Kiejnich-Kruk z Zakładu Postępowania Karnego oraz mgr Joanna Grygiel-Zasada z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN.