Porozumienie o współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji UAM i Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej

28 września 2022

W dniu 27 września 2022 roku Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu zawarł porozumienie o współpracy z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Strony porozumienia zamierzają współdziałać w realizacji projektów badawczych, prowadzić analizy w obszarze prawnych zagadnień związanych z ochroną interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym praw i interesów Skarbu Państwa, oraz mienia państwowego należącego do Skarbu Państwa, w szczególności w związku z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych. Porozumienie zostało podpisane przez Pana Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mariusza Haładyja.