Ochrona danych osobowych w cyfrowym świecie – perspektywa polska i azjatycka – wykład

16 kwietnia 2024

Koło Naukowe Prawa Ochrony Danych Osobowych i Sztucznej Inteligencji „Salus Populi” ma przyjemność zaprosić na wykład pt. „Ochrona danych osobowych w cyfrowym świecie – perspektywa polska i azjatycka”, który poprowadzi dr Maria Jędrzejczak.

Data: 22 kwietnia 2024 r.

Godzina: 18:00

Miejsce: Platforma Microsoft Teams

W dzisiejszym cyfrowym świecie ochrona danych osobowych stanowi niezwykle istotny temat, który wymaga szczególnej uwagi. W ramach tego wykładu, dr Maria Jędrzejczak, specjalista w prawie ochrony danych osobowych, przybliży nam zarówno perspektywę polską, jak i azjatycką. Podczas wykładu omówione zostaną najważniejsze wyzwania związane z ochroną danych osobowych oraz różnice w podejściu do regulacji w obu regionach.

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wykładzie i dołączenia do nas na platformie Microsoft Teams.

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/5fa5jbqv8

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTUwYjY4YWEtM2NlZS00ZjRiLTlmNGItMjI1NDA1NzliYWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22f1f508c8-43c5-472f-b630-60eb15833b28%22%7d