Nagroda dla dr Jagody Dzidy

9 lutego 2023

W dniu 8 lutego 2023 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w II Konkursie o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę magisterską.

Z przyjemnością informujemy, że I miejsce w kategorii rozpraw doktorskich zajęła rozprawa dr Jagody Dzidy pt. „Klasyfikowanie pisma ręcznego według jego typu”.

Serdecznie gratulujemy!