Zespół WPiA w międzynarodowym konkursie dotyczącym praw człowieka

7 lutego 2023

W dniach 3-5 lutego 2023 r. w Maastricht w Niderlandach odbyła się runda regionalna konkursu Helga Pedersen Moot Court Competition. Nasz Wydział był reprezentowany przez zespół studentów IV roku prawa: Zuzannę Kowalską, Aleksandrę Seredę i Jana Minksztyma. Opiekunem grupy był dr Łukasz Szoszkiewicz z Zakładu Prawa Konstytucyjnego.
Zadaniem uczestników było reprezentowanie stron w symulacji postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawie dotyczącej macierzyństwa zastępczego (surogacji) – z kazusem konkursowym można zapoznać się tutaj. Uczestnictwo w konkursie wymagało nie tylko znajomości orzecznictwa Trybunału i przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ale również umiejętności oratorskich pozwalających na przekonującą prezentację własnego stanowiska. Konkurs odbywa się pod patronatem Rady Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Finalistów poznamy już za kilka tygodni, gdy spłyną wyniki z pozostałych eliminacji regionalnych, które odbywają się w Wielkiej Brytanii i Gruzji.

Dziękujemy ELSA za organizację wydarzenia, w którym studenci z różnych uniwersytetów w całej Europie mogą mierzyć się między sobą oraz zdobywać nową wiedzę i umiejętności.