Michalina Kowala, doktorantka w Zakładzie Prawa Europejskiego, reprezentowała Nasz Wydział i Polskę w trakcie Dnia Młodych Badaczy

9 października 2023

Michalina Kowala, doktorantka w Zakładzie Prawa Europejskiego, reprezentowała Nasz Wydział i Polskę w trakcie Dnia Młodych Badaczy zajmujących się badaniami nad własnością intelektualną, który został zorganizowany przez Institut de la Recherche en Propriété Intelectuelle na Uniwersytecie w Grenoble 4 października 2023r.
Doktorantka, przedstawiając referat „Droit voisin des éditeurs de presse, l’accès à l’information et pluralisme des médias” (Prawo wydawców prasy, dostęp do informacji i pluralizm mediów) omówiła konkluzje badań dotyczących wprowadzenie prawa wydawców prasy w kontekście ochrony pluralizmu mediów i dostępu do informacji.
Pani Michalina do udziału w wydarzeniu przygotowała się pod opieką prof. Katarzyny Klafkowskiej – Waśniowskiej i promotora pomocniczego, profesor Audrey Lebois z Nantes Université.
Więcej informacji dotyczących wydarzenia dostępnych pod linkiem: https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=389