Konferencja w ramach programu współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej

29 kwietnia 2024

Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń (Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska) podczas Konferencji w dniu 24 kwietnia 2024 r. pod tytułem „Grupy producentów rolnych i organizacje producentów – tworzenie, rozwój i wsparcie finansowe” zorganizowanej przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Schemat II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”) zaprezentowała dwa referaty. Pierwszy temat wystąpienia Pani Profesor: Organizacje i grupy producentów rolnych w świetle rozporządzeń unijnych Wspólnej Polityki Rolnej 2023 – 2027. Formy prawne tworzenia organizacji i grup producentów rolnych, drugi zaś: Spółdzielnia jako preferowana forma zrzeszenia się producentów rolnych. Prelegentami w czasie Konferencji byli także przedstawiciele Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Dyrektor Departamentu Rynków Rolny oraz Naczelnik Wydziału Wsparcia i Uznawania Grup i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy. W konferencji uczestniczyli m.in. Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przedstawiciele Oddziałów Regionalnych ARiMR, pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, reprezentanci organizacji rolniczych oraz liczne grono producentów rolnych. Wysoka frekwencja, dużo pytań do Prelegentów i ciekawa dyskusja potwierdziły, że temat dotyczący organizacji i grup producentów rolnych jest aktualny oraz ważny dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.