Porozumienie o współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji UAM i V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu

29 kwietnia 2024

W dniu 26 kwietnia 2024 roku Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof. dr hab. Tomasz Nieborak oraz Dyrektorka V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu mgr Alina Siudzińska podpisali porozumienie o współpracy. W spotkaniu uczestniczyli również pełnomocnik Dziekana do spraw współpracy ze szkołami – Dawid Szulc oraz Pani Violetta Rasińska – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w V LO. 

Celem współpracy jest umożliwienie uczniom Szkoły pogłębiania zainteresowań w obszarze nauk prawnych, propagowanie oferty badawczo-dydaktycznej Wydziału i UAM, kontakt z kadrą naukową, możliwość uczestnictwa w organizowanych zajęciach otwartych, pracach badawczych, pomoc i opieka merytoryczna ze strony Wydziału oraz zindywidualizowane wsparcie merytoryczne dla uczniów o wyróżniających się osiągnięciach. Nadto na mocy zawartego porozumienia w V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu od roku szkolnego 2024/2025 powstanie klasa dziennikarsko-prawna pod patronatem Naszego Wydziału. W ramach zawartego porozumienia pracownicy Wydziału będą wspierać kadrę szkoły w organizacji zajęć z zakresu edukacji prawnej.