Projekt z Wydziału wśród wyróżnionych w ramach Fund_Akcji

29 kwietnia 2024

W ubiegłym tygodniu odbył się finał VII edycji konkursu Fund_Akcja – jednego z konkursów Fundacji UAM, skierowanych do studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku złożonych zostało 101 wniosków,  z których najwięcej dotyczyło upowszechniania osiągnięć naukowo-badawczych.

Łącznie wyróżniono 22 projekty w tym jeden z naszego Wydziału – ogólnouniwersytecki projekt Kliniki Prawa WPiA UAM pn. „Po(prawna) kawa z UAM”. Jego głównym założeniem jest poprawa świadomości społecznej w zakresie takich sytuacji życia codziennego, w których jednostki mogą mieć do czynienia z zagadnieniami prawnymi.

Serdecznie gratulujemy!