Konferencja „Rozwój jurysdykcji administracyjnej w Polsce. Profesor Stanisław Kasznica a współczesna nauka prawa”

1 lutego 2023

W dniu 23 lutego 2023 r., w Sali Lubrańskiego odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona jurysdykcji administracyjnej. Będzie miała ona także walor wspomnienia ważnej postaci dla Naszego Wydziału i całego Uniwersytetu z uwagi na osobę Pana Profesora Kasznicy. 

Konferencja odbywa się z okazji przypadającej 23 lutego 2023 roku 65-roczniczy śmierci pierwszego Kierownika Katedry I Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawno-Ekonomicznym, ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Stanisława Kasznicy oraz 80-rocznicy pierwszego wydania – jakże istotnego dla pokoleń prawników – podręcznika pt. „Polskie prawo administracyjne”.

Konferencja ma wymiar nie tylko naukowy, ale jej zamierzeniem jest przybliżenie tej barwnej i jakże zasłużonej postaci. Stanisław Kasznica prócz działalności akademickiej bardzo aktywnie uczestniczył w życiu politycznym, społecznym i w walce o niepodległość.

Konferencja jest bezpłatna i wymaga rejestracji https://ankiety.inp.pan.pl/index.php/418152?newtest=Y&lang=pl

Myśląc o przyszłości nie zapominajmy o przeszłości i znamienitych naukowcach z Naszego Wydziału i Uniwersytetu!