Zaproszenie do składania abstraktów na międzynarodową konferencję „Marketplace for innovation, ideas and technologies” – Conference on Innonvation and Communication Law

2 lutego 2023

Zakład Prawa Europejskiego zaprasza do zgłaszania referatów na 13. międzynarodową konferencję z cyklu: Conference on Innonvation and Communication Law (CICL). Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji w dniach 11-12 maja 2023 r. 

Temat wiodący tegorocznej edycji to: “Marketplace for innovation, ideas and technologies – roles and responsibilities”

Cykl konferencji CICL organizowany jest od 2008 r. we współpracy z międzynarodowym konsorcjum, w którym udział biorą badacze z Europy, Stanów Zjednoczonych i Azji, a zjazdy odbywały się wcześniej m.in. w Austrii, we Włoszech, na Węgrzech, w Finlandii, w Stanach Zjednoczonych i w Chinach:  https://www.cicl-research.eu/

Podczas pierwszej edycji konferencji CICL w Polsce chcemy podjąć dyskusję nad prawnymi aspektami rozwoju zarówno technologii, innowacji jak i idei. Dyskusje będą dotyczyć między innymi wpływu wyzwań rynkowych na takie obszary jak prawo własności intelektualnej czy komunikacja, a także oceny odpowiedzi legislacyjnych, regulacyjnych i orzeczniczych  na wyzwania, jakich doświadczają na rynku użytkownicy, twórcy, wynalazcy, inwestorzy, media czy konsumenci.

Abstrakty proponowanych referatów  w języku angielskim przyjmujemy do 19 lutego 2023 r. pod adresem cicl2023@amu.edu.pl