Konferencja pt. „Wpływ otoczenia międzynarodowego na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw”.

17 maja 2022

Katedra Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zaprasza na konferencję pt. „Wpływ otoczenia międzynarodowego na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw” połączoną z Jubileuszem Pani Prof. dr hab. Elżbiety Jantoń-Drozdowskiej. 

Tematyka wystąpień będzie skoncentrowana na oddziaływaniu makro- i mikrootoczenia na działalność podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem tych mających siedzibę na terenie Polski i Ukrainy. Spotkanie stanie się okazją do wymiany myśli naukowców dotyczących obecnej sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia biznesu w świetle bieżących zdarzeń w świecie ekonomii, finansów i polityki. Omówione zostaną wyzwania stojące przed uczestnikami poszczególnych rynków i podmiotami organizującymi bądź nadzorującymi ich aktywność.

Wydarzenie to będzie jednocześnie okazją do podziękowania Pani Prof. dr hab. Elżbiecie Jantoń-Drozdowskiej za wieloletnią pracę na rzecz Katedry Nauk Ekonomicznych. Odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 roku w godz. 10.00-13.45 w Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego przebieg określa załączony Program konferencji.