Udział studentek i studentów Wydziału Prawa i Administracji w niesieniu pomocy prawnej na Międzynarodowych Targach Poznańskich

16 maja 2022

Studentki i studenci naszego wydziału od początku marca ramię w ramię z adwokatami i aplikantami adwokackimi uczestniczą aktywnie w udzielaniu pomocy prawnej w punkcie recepcyjnym zlokalizowanym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przedmiotem działalności punktu jest pomoc wysiedleńcom, którzy musieli opuścić Ukrainę w następstwie inwazji wojskowej rozpoczętej 24 lutego 2022 r. przez rosyjskie siły zbrojne.

Studenci niemal każdego dnia informują, doradzają,  wyjaśniają zawiłości prawne, a czasami również pomagają w wypełnianiu wniosków urzędowych. To nieocenione wsparcie dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, a dla studentów radość z możliwości niesienia pomocy i praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na salach wykładowych.

Z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu działalność jest koordynowana przez mec. Piotra Ruszkiewicza, z kolei w imieniu Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka koordynacją prac studentów zajmuje się  dr Marcin Princ. W organizację pomocy zaangażowani byli również członkowie Samorządu Studenckiego oraz pracownicy BOW i BOS.