Komisja Europejska wpisała dr. Filipa Balcerzaka na listę osób rekomendowanych jako arbitrów i ekspertów

4 lipca 2022

Miło nam poinformować, że Komisja Europejska wpisała dr. Filipa Balcerzaka na listę osób rekomendowanych jako arbitrów i ekspertów w przedmiocie handlu i zrównoważonego rozwoju w traktatach zawieranych przez Unię Europejską z krajami trzecimi: https://policy.trade.ec.europa.eu/news/stepping-trade-agreements-enforcement-european-commission-publishes-pool-individuals-eligible-2022-06-23_en 

Rygorystyczny proces wyboru kandydatów rozpoczął się ponad 2 lata temu. Łącznie z Panem Doktorem na liście z Polski uwzględnionych zostało zaledwie 7 osób z Polski.