Ogłoszenie wyników w sprawie przyznania stypendiów Ministra Edukacji i Nauki

4 lipca 2022

W dniu 1 lipca ogłoszono listę osób, które otrzymały stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r. (edycja 17):

Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r. (edycja 17) – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl), Wśród nich jako jeden z 4 z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się Pan Doktor Filip Balcerzak.

Serdecznie gratulujemy.