Inauguracja wykładów dla licealistów w roku akademickim 2023/2024

17 listopada 2023

Dnia 17 listopada odbył się inauguracyjny wykład dla szkół ponadpodstawowych w ramach corocznego wydarzenia „Wykłady dla licealistów”. Wykład przygotowany przez Panią Doktor Joannę Kruszyńską-Kolę z Zakładu Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych oraz Prawa Dziedzictwa Kulturowego dotyczył problematyki paremii rzymskich na gmachu Sądu Najwyższego. Uczniowie współpracujących z Wydziałem szkół mieli szansę na poznanie podstaw prawa rzymskiego oddziałujących na współczesność. 

Autor zdjęć: Pani Violetta Rasińska