Konferencja „Power, media pluralism and democracy. Regulatory, legal or extra-legal responses.”

17 listopada 2023

W dniach 16-17 listopada 2023r. w Warszawie członkowie Katedry Jean Monnet dig_INFlow prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska – Waśniowska i dr Miłosz Malaga oraz doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych mgr Michalina Kowala reprezentowali Wydział Prawa i Administracji UAM na konferencji Power, media pluralism and democracy. Regulatory, legal or extra-legal responses.

Konferencja, współorganizowana przez Center for Antitrust and Regulatory Studies z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Utrecht University dotyczyła prawnych reakcji na wyzwania stojące przed mediami, w szczególności dotyczące różnorodności rynku i niezależności politycznej.

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska – Waśniowska w panelu moderowanym przez prof. Mirosława Wyrzykowskiego omówiła treść art.17 z proponowanego Media Freedom Act.

Celem wystąpienia zatytułowanego “Media privilege”, imbalance of power and institutional guarantees for media pluralism było wykazanie w jaki sposób regulacja ta opiera się na istniejących lub potencjalnych instytucjonalnych gwarancjach jakości i pluralizmu mediów oraz refleksja nad normatywnymi ramami i praktycznymi konsekwencjami tej regulacji dla działalności medialnej.

Dr Miłosz Malaga i mgr Michalina Kowala wystąpili w ostatnim panelu konferencji, poświęconym prawu konkurencji i pluralizmowi mediów, prowadzonym przez prof. Macieja Bernatta i Roberta Gago z Greenberg Taurig. W prezentacji zatytułowanej Competition law to remedy media pluralism concerns? omówili czy konkretne interwencje (takie jak zobowiązania, środki tymczasowe lub zakazy transakcji) z obszaru prawa konkurencji mogą służyć osiągnięciu celów o charakterze pozaekonomicznym, w szczególności w odniesieniu do pluralizmu mediów.