III Międzynarodowa Konferencja Mediacji

30 maja 2022

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UAM w Poznaniu organizuje III Międzynarodową Konferencję pt.: Profesjonalizacja zawodu mediatora i mediacji, która odbędzie się w dniach 3-4 czerwca br. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencję otworzą: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezeska NRA i prezeska Centrum Mediacji przy NRA, adw. Tomasz Jachowicz, dziekan ORA w Poznaniu, prof. dr hab. Tomasz Nieborak, dziekan Wydziału Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza oraz SSA Krzysztof Lewandowski, prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu.  

O funkcjonowaniu mediacji w swoich krajach opowiedzą mediatorzy z Belgii, Grecji, Holandii oraz Ukrainy.  

Spotkanie podzielone będzie na pięć paneli:

  1. Mediacja – nauka i praktyka
  2. Odpowiedzialność mediatora – aspekt etyczny, prawny i dyscyplinarny
  3. The mediators as a profession/ as a professional
  4. Ku profesjonalizacji zawodu mediatora
  5. Zawód mediatora w praktyce

W trakcie wydarzenia zostaną podpisane porozumienia o współpracy przez Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

Udział stacjonarny w konferencji wymaga rejestracji poprzez formularz: pobierz formularz

Będzie też możliwość śledzenia wydarzenia na You Tube na kanale Adwokatura Polska.

Czytaj program