Konferencja “Praworządność w Polsce i RFN w kontekście członkostwa w UE”

31 maja 2022

W dniach 19 – 23 maja b.r. na zaproszenie zarządu Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia Prawników „Wałbrzych – Marburg” z siedzibą w Marburgu (Deutsch-Polnischer Juristen Verein Walbrzych-Marburg) prof. Magdalena Fedorowicz i prof. Maksymilian Stanulewicz uczestniczyli w corocznej konferencji Stowarzyszenia, która obyła się w Marburgu i Kassell (Hesja). Tematem konferencji była “Praworządność w Polsce i RFN w kontekście członkostwa w UE”.

Zarówno prof. Fedorowicz jak i prof. Stanulewicz wystąpili na konferencji z referatami.

Tematem wystąpienia prof. Magdaleny Fedorowicz było „Der Wiederaufbaufonds und die Rechtsstaatlichkeit aus der Perspektive des EuGH Urteils vom 16.2.2022 (C-157/12)” („Fundusz Odbudowy a praworządność z perspektywy wyroku ETS z 16.2.2022 r. (C-157/12)”.

Z kolei prof. Stanulewicz wygłosił referat zatytułowany Mobstate in Poland aka Doppelstaat (Państwo mafijne w Polsce czyli Doppelstaat).

Wystąpienia spotkały się z wielkim zainteresowaniem. W dyskusji jaka się wywiązała wzięli udział ze strony niemieckiej m.in.:

  • dr. Carsten Paul – Sędzia Sądu Najwyższego Republiki Federalnej Niemiec,
  • dr. Georg Falk – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Kraju Związkowego Hesja,
  • dr. Mirko Schulte – wiceprezes Sądu Krajowego w Hannau, wiceprezes zarządu Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia Prawników „Wałbrzych – Marburg” z siedzibą w Marburgu,
  • Prof. Dr. h.c. Gilbert Gornig, były dziekan Wydziału Prawa Philipps-Universität Marburg,
  • Rainer Franosch – prokurator Prokuratury Krajowej delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości Hesji,
  • Wolf Winter – prezes Sądu Rejonowego w Kassel.

Zaś ze strony polskiej:

  • Agnieszka Terpiałowska, – Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
  • Maciej Ejsmont – Sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy – prezes zarządu Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia Prawników „Wałbrzych – Marburg” z siedzibą w Marburgu,
  • Krzysztof Płudowski – Sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy,
  • Tomasz Wysocki – Sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy.