dr Maria Jędrzejczak laureatką konkursu Miniatura 6

18 stycznia 2023

Z radością informujemy, że dr Maria Jędrzejczak z Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA otrzymała grant na realizację swoich badań „Ochrona danych osobowych w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong” w konkursie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 6.

Celem projektu będzie porównanie modelu ochrony danych osobowych przyjętego w prawie unijnym oraz w porządku prawnym Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Region ten został pierwszym obszarem w Azji Wschodniej, który uchwalił kompleksowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Końcowe wyniki mają pozwolić na ustalenie czy przyjęte regulacje w ramach prawa Hongkongu – z perspektywy unijnej – zapewniają odpowiedni stopień ochrony jednostce. Badania mają także pomóc wypracować szerszą, pozaeuropejską perspektywę, jak i przedstawić rozwiązania, które będą pomocne dla przedsiębiorców prowadzących relacje gospodarcze z państwami z tego obszaru (w Azji ochrona danych osobowych jest uważana za warunek wstępny pomyślnego utrzymywania więzi biznesowych i ma ogromne znaczenie, gdy praca odbywa się w różnych jurysdykcjach).