Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej Pani mgr Rity Khawaly-Esawi pt. „The nomination of a legal custodian to an adopted child” (Ustanowienie kuratora reprezentującego dziecko podlegające adopcji)

17 stycznia 2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej – w sali 3.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych Pani mgr Rity Khawaly-Esawi pt. „The nomination of a legal custodian to an adopted child” (Ustanowienie kuratora reprezentującego dziecko podlegające adopcji).

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków i ograniczenia ryzyka zachorowania w okresie zagrożenia epidemicznego publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 26 stycznia 2023 r. do godz. 12.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Tomasz Sokołowski